Tìm kiếm nâng cao
Loại văn bản:
Cơ quan:
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến
Văn bản mới
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Số: 78 /QĐ-UBND 31/07/2020

Về việc bố trí chức danh và xếp mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản

Số: 78 /QĐ-UBNDTải về
Số: 77 /QĐ-UBND 31/07/2020

Về việc bố trí chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản

Số:  77 /QĐ-UBNDTải về
Số: 80 /QĐ-UBND 03/08/2020

Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã A Dơi

Số: 80 /QĐ-UBNDTải về
Số: 22 /BC-UBND 07/05/2020

Tổng kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính xã A Dơi giai đoạn 2021-2030

Số: 22 /BC-UBNDTải về
Số: 27 /BC-UBND 12/06/2020

Báo cáo tình hình KTXH 06 tháng đầu năm 2020 của UBND xã A Dơi

Số: 27 /BC-UBNDTải về
Số: /BC-UBND 16/06/2020

Báo cáo giao ban cụm tuyến ATLC xã A Dơi Qúy 2/2020

Số:  /BC-UBNDTải về
Số: /KH-UBND 12/06/2020

Bảng chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND xã)

Số:  /KH-UBNDTải về
Số: 02 /CTr-UBND 15/06/2020

Chương trình hành động của UBND xã thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã A Dơi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Số: 02 /CTr-UBNDTải về
Số: 24/KH-UBND 12/06/2020

Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 của xã A Dơi

Số: 24/KH-UBNDTải về
Số: 24 /BC-UBND 28/05/2020

Tổng kết 5 năm triển khai đại trà và đánh giá công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Số:  24 /BC-UBNDTải về
Thông báo
GIấy mời