Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Triển khai các biên pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thực hiện Công văn số 481/UBND-VP ngày 28/4/2020 của UBND huyện Hướng Hóa

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã A Dơi