Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


THONG BAO LICH TIEP CONG DAN

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn tin: Trần Văn Duy - VP. HĐND&UBND xã A Dơi