Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


LỊCH TRỰC LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

Thông báo phân công cán bộ, công chức trực Lễ Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(02/9/1945-02/9/2019)