Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


KE HOACH TO CHUC TRUNG THU 2015

Năm nay, được sự hỗ trợ một phần kinh phí của Dự án Plan, UBND xã tổ chức Chương trình Vui tết Trung Thu vào ngày 26/9/2015