TB THOI GIAN NGHI TET VA CHE DO BAO CAO TET

Thứ hai - 01/02/2016 21:56

Thời gian nghỉ tết nguyên đán Bính Thân 2016 và chế độ báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ A DƠI
 
Số:        /TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
A Dơi, ngày   01  tháng 02  năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và chế độ báo cáo trước, trong và sau tết
 
Ngày 13/11/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thông báo số 4659/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội; và Thực hiện Công văn số 4857/UBND-VX ngày 14/12/2015 về việc nghỉ lễ, tết năm 2016.
Theo đó, UBND xã thông báo về thời gian nghỉ lễ, Tết năm 2016 và chế độ báo cáo cụ thể như sau:
1. Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch – Bính Thân năm 2016:
Dịp nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016 kéo dài 09 ngày liên tục từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016(tức từ ngày 28/tháng chạp/năm Ất Mùi đến hết ngày 07/tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó từ ngày 07/02/2016  đến hết ngày 11/02/2016 là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần. Ngày 15/02/2016 tức ngày 08/01/ ÂL tổ chức gặp mặt, giao ban đầu năm mới.
- Thành phần: Toàn thể Cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ KCT, BCT cấp xã và lãnh đạo đơn vị các Trường học; trạm y tế.
- Thời gian và địa điểm: Đúng 08h00’ ngày 15/02/2016 tại Hội trường UBND xã.
2. Các dịp nghỉ lễ khác trong năm 2016 thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.
3. Chế độ báo cáo trước, trong và sau Tết:
Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị báo cáo đúng thời gian quy định. Cụ thể:
 Đúng 17h00’ chiều ngày 01/02/2016 nộp báo cáo nhanh tình hình trước, trong Tết và dự kiến các hoạt động diễn ra sau Tết. Đúng ngày 09/02/2016(tức ngày 02/01 Tết) báo cáo qua Mail và điện thoại nội dung diễn biến trong và sau Tết để Văn phòng UBND xã tổng hợp, báo cáo huyện.
Vậy, UBND xã thông báo để các ban ngành, đoàn thể xã; các cơ quan, đơn vị Nhà trường, trạm y tế xã, trưởng các thôn, bản được biết để tiện sắp xếp, bố trí công việc hợp lý./.
 
Nơi nhận:      
- Đảng uỷ(b/c);                       
- TT. HĐND xã;                      
- các ban ngành, đoàn thể; đơn vị;
- Lưu:VP
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hồ Văn Thăng

Nguồn tin: VP. UBND xã


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
GIấy mời