Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ  

Việc rà soát, cập nhật đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP cần được địa phương tiến hành nhanh chống, kịp thời và đúng đối tượng. Khuyến khích những đối tượng thuộc diện hỗ trợ nhưng có đơn xin không nhận hỗ trợ vì thấy cá nhân, gia đình mình chưa thực sự bị ảnh hưởng lớn do dịch covid-19 gây ra.

Thông báo
GIấy mời