SUA DUONG THON

Nhân dân Phong Hải làm đường chuẩn bị đón nhận LVH

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ một phần kinh phí của Tổ chức Plan. Thôn Phong Hải, xã A Dơi đang khẩn trương chuẩn bị đón nhận danh hiệu LVH-GĐVH năm 2016

Thông báo
GIấy mời