Đại hội CĐCS xã A Dơi

Thứ năm - 10/08/2017 14:50

Đại hội công đoàn cơ sở xã A Dơi, lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đ/c Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

Đ/c Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

I.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
  Năm 2016 tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và từng bước phát triển; Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên và có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức được cải thiện, các công trình phúc lợi luôn luôn được nhân dân quan tâm và phát triển.
  Tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn về thời tiết không thuận lợi, giá cả sản phẩm nông nghiệp không ổn định, nhân dân đa phần không ổn định được việc làm, công việc theo thời vụ làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, tác động đến phong trào cán bộ, công chức và hoạt động của công đoàn cơ sở trong năm qua.
 • TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:
 • Tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, công chức.
  • Về số lượng đoàn viên: Đến nay trong toàn xã có 39 đoàn viên so với cuối năm 2015 tăng 09 đoàn viên.
  • Về chất lượng:
  - Trình độ chuyên môn:   + 11 Đại học
                                          + 01 Cao đẳng
                                          + 11 Trung cấp
                                          + 16 chưa qua đào
  - Lý luận chính trị:           + 11 trung cấp
                                          + 24 Sơ cấp
 • Tình hình đời sống. việc làm thu nhập.
 • Tình hình đới sống của cán bộ, công chức so với nguồn thu nhập ngoài xã hội còn thấp nhưng cơ bản cũng nhờ vào chính sách cải cách tiền lương theo NĐ116 của Chính phủ và nhiều chính sách xã hội khác của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức chỉ thu nhập bình quân 3-5 triệu đồng/tháng. Tuy có tăng lương nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao làm ảnh hưởng đến đời sống của người cán bộ ở cơ sở.
    Về nhà ở: Đa phần cán bộ, công chức xây dựng nhà cấp 4, và một số cán bộ chưa có nhà ở, điều kiện sinh hoạt của cán bộ gặp nhiều khó khăn, các thiết chế văn hóa tại địa phương còn thiếu chưa đáp ứng được đời sống của cán bộ, công chức.
 • Tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, công chức.
 •   Đội ngũ cán bộ, công chức tại xã luôn luôn giữ vững phẩm chất của giai cấp công nhân Việt Nam, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần đoàn kết cao, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, có tính bền vững.
 • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
 • Tham gia xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức.
 •   Cán bộ, công chức, bán chuyên trách luôn luôn phát huy quyền làm chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm. BCH CĐCS xã đã xây dựng kế hoạch làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ công chức tham gia đạt chất lượng và hiệu quả.
    Công tác giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thực hiện các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. Bảo đảm các quyền chính đáng của đoàn viên trong công đoàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
    Xây dựng được quy chế phối hợp với UBND xã thông qua quy chế làm việc của công đoàn. Trong năm qua đã phát huy được tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức.
    Xây dựng và duy trì quỹ tự nguyện để Công đoàn quan tâm động viên thăm hỏi đoàn viên khi bản thân và gia đình gặp khó khăn, ốm đau, việc hiếu theo quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ. CĐCS chủ động phối hợp với chủ tịch UBND xã và hội đồng thi đua khen thưởng của xã làm tốt công tác khen thưởng cuối năm.
    Các hoạt động xã hội từ thiện luôn luôn được đoàn viên quan tâm hưởng ứng tham gia xây dựng “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ vì người nghèo”, với 100% đoàn viên và gia đình tham gia.
 • Công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức.
 • Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám vào các tài liệu về sự kiện lịch sử của quê hương đất nước, luôn tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức về lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và giai cấp công nhân Việt Nam vận động cán bộ đoàn viên thực hiện Nghị quyết của công đoàn đạt hiệu quả.
    Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ đoàn viên đã tham gia các lớp tập huấn, học Nghị quyết và các luật ban hành đạt hiệu quả cao.
    Tuyên truyền thực hiện tốt chương trình, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn Tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
   Tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
  Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    3. Tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ, công chức.
    Trên cơ sở các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên và UBND xã phát động. Đầu năm, BCH công đoàn đã ký giao ước thi đua với LĐLĐ huyện các nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo”, chương trình “5 không, 3 sạch, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước-đảm việc nhà, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, trọng tâm là tập trung hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao; thực hiện tác phong làm việc nghiêm túc, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Thực hiện phương châm cán bộ là công bộc của nhân dân, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, luôn xây dựng nội bộ đoàn kết thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
    Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức gắn liền với việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    - Các phong trào văn nghệ TDTT tại địa phương.
  Công đoàn luôn luôn phối hợp với văn hóa và Đoàn thanh niên tại xã. Trong năm đã tổ chức giao lưu bóng chuyền. Kỷ niệm ngày 26/3 - Thành lập công đoàn Việt Nam. Và 71 năm ngày Quốc khánh 02/9. Hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
  4.Công tác vận động nữ cán bộ, công chức.
  Trong dịp 8/3 , tổ nữ công đã tổ chức gặp mặt đoàn viên nữ để ôn lại truyền thống và phát động phong trào vốn vay tiết kiệm gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được đoàn viên nữ chú trọng và nâng cao.
  5. Hoạt động của BCH CĐCS.
    Ngay từ đầu năm BCH CĐCS kết hợp thủ trưởng cơ quan đã xây dựng quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS, BCH thông qua ý kiến của đoàn viên tán thành cao, thực hiện tốt cả năm.
    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BCH đã tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ và LĐLĐ huyện và tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền và UBMTTQVN xã hoàn thành nhiệm vụ.
  6. Hoạt động của Ban kiểm tra CĐCS.
  BCH công đoàn thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn đạt hiệu quả.
  7. Công tác tài chính.
  Công đoàn đã thực hiện việc nộp phí công đoàn 0.2% theo quỹ lương thể hiện tại kho bạc Nhà nước hàng tháng, hàng quý đầy đủ và trực tiếp thu đoàn phí theo quy định 0,1% hàng tháng của cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã đạt 100%.
  + Khoản tiền mặt công đoàn:
  a) Phần thu:
  • Thu 1% 39 cán bộ công chức, chuyên trách xã: 6.273.000đ.
  • Thu 0.92% trong khoản 2% từ LĐLĐ chuyển về tổng quỹ lương năm 2016:  6.985.000đ.
  Tổng cộng thu: 13.258.000đ
  b) Phần chi: 13.258.000đ
 • HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN
 • Hạn chế, khuyết điểm.
 • Công tác tuyên truyền giáo dục tại CĐCS xã đã thực hiện và có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn thiếu linh hoạt. Việc nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức còn có nhiều hạn chế chưa phản ảnh được.
    Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan đã có nhiều chuyển biến đáng kể, song vẫn còn một số đoàn viên phụ trách các tổ chức trong việc phối hợp thiếu cụ thể.
    Một số đoàn viên trong công đoàn các phong trào thi đua có tham gia nhưng đang còn chung chung, hiệu quả chưa cao. Một số phong trào thi đua chưa thể hiện rõ nét.
    Cán bộ BCH công đoàn hoạt động kiêm nhiệm không có phụ cấp, nặng về chuyên môn, việc triển khai hoạt động công đoàn cơ sở còn chậm và chưa sát thực.
 • Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm.
 •   Cán bộ công đoàn cơ sở kinh nghiệm chưa cao trong quá trình điều hành còn gặp khó khăn do kiêm nhiệm nên công việc dành cho hoạt động công đoàn có hạn chế. Công tác tham mưu của công đoàn với cấp ủy chưa xuyên suốt, sinh hoạt công đoàn chỉ thực hiện lồng ghép theo hội nghị của UBND xã và chỉ thực hiện thông báo trực tiếp, ít sinh hoạt.
  V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM
  Từ những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong quá trình tổ chức hoạt động năm 2016 BCH CĐCS đã rút ra những bài học kinh nghiệm để hoạt động công đoàn ngày càng có chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đó là.
 • Mọi hoạt động của công đoàn phải xuất phát từ Nghị quyết của Đảng , nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng QPAN của địa phương, đơn vị trên cơ sở bám sát chức năng nhiệm vụ của công đoàn và xuất phát từ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
 • Tăng cường sự gắn chặt trực tiếp với đoàn viên và người lao động.
 • Sự đoàn kết trong BCH và đoàn viên cả ý chí và hành động, phát huy dân chủ nêu cao trách nhiệm của BCH.
 • Tăng cường bồi dưỡng để nhằm nâng cao năng lực trong hoạt động quá trình tổ chức hoạt động phải chọn đúng phong trào, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và tình hình thực tiễn tại địa phương.
 • Xây dựng được quy chế hoạt động phối hợp mối quan hệ làm việc giữa công đoàn và các tổ chức đồng cấp. Thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Thực hiện dân chủ công khai tập trung sức mạnh trí tuệ và tập thể tạo được niềm tin trong cán bộ, công chức.
 • VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  Năm 2016 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ huyện, sự giúp đỡ của HĐND - UBND - UBMTTQVN xã phối hợp các đoàn thể quần chúng, sự nổ lực của cán bộ đoàn viên trong CĐCS phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đạt thành tích đáng ghi nhận.
   
  PHẦN THỨ HAI
  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM 2017
   
 • MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.
 • Mục tiêu, phương hướng tổng quát.
 • Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức.
  Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội các cấp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước xứng đáng là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng an ninh quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện và sự nghiệp CNH- HĐH đất nước trong thời kỳ hội nhập.
 • Phương châm
 • “ Vì đoàn viên cán bộ, công chức. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”
 • Các chỉ tiêu chủ yếu.
 • Vận động 100% cán bộ công chức chuyên trách, không chuyên trách và người lao động trong xã hội tại khối cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội địa phương về sinh hoạt công đoàn, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Phấn đấu trên 95% cán bộ đoàn viên đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, không có đoàn viên yếu kém.
  CĐCS duy trì sinh hoạt đúng kỳ theo Nghị quyết của nhiệm kỳ.
  Cán bộ và đoàn viên thực hiện tốt theo luật công chức, viên chức, lao động, quy chế làm việc của Đảng, chính quyền, tham gia các hội thi, hội họp, tập huấn do công đoàn và các cơ quan đoàn thể tổ chức. Đoàn viên thường xuyên tham gia các hoạt động và hội họp tại nơi đang cư trú.
  Vận động 100% đoàn viên cán bộ, công chức đóng góp tích cực chương trình “Mái ấm công đoàn” và các nguồn xã hội từ thiện do công đoàn các cấp và các chương trình xây dựng quỹ do cấp trên và địa phương phát động.
  Có 100% cán bộ đoàn viên tham gia học tập luật lao động, luật công đoàn, các Nghị quyết của Đảng, các tổ chức triển khai.
  CĐCS xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức và thủ trưởng để thực hiện tốt các chương tình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng QPAN, xây dựng NTM, phòng chống các tệ nạn xã hội.
  100% gia đình cán bộ công chức, viên chức đạt gia đình văn hóa, phấn đấu 100% cán bộ, công chức không vi phạm chính sách dân số KHHGĐ, chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy cơ quan, nơi cư trú, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, không mắc các tệ nạn xã hội, luôn luôn vận động các thành viên trong gia đình chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 •   Qua 86 năm xây dựng, trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam CĐCS đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên về truyền thống vẻ vang trong cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước cũng như làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí chính trị của giai cấp công nhân; vị trí, vai trò, chức năng hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
 • Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức.
 •    Thường xuyên chủ động và tích cực phối hợp với UBND kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách quy định của pháp luật về lao động nhằm bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Trọng tâm các vấn đề việc làm tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thời gian làm việc.
  Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS xã và Thủ trưởng cơ quan, bổ sung quy chế hoạt động và chi tiêu của công đoàn.
  Phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị thực hiện theo tinh thần 217, 218 của Bộ chính trị về phản biện xã hội để nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ công chức.
    Tiếp tục vận động cán bộ đoàn viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, hoạt động từ thiện, nhân đạo.
 • Công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
 •   Tổ chức hoạt động tháng công nhân, tuyên truyền thực hiện ngày quốc tế lao động gắn với hoạt động của công đoàn.
    Tuyên truyền trong cán bộ, công chức về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giáo dục truyền thống vẽ vang của giai cấp công nhân, vận động cán bộ, công chức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gia đình hiếu học tiếp tục nâng cao chất lượng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII.
 • Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên.
 • Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên. Duy trì nâng cao chất lượng các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phong trào “Gỏi việc nước, đảm việc nhà”, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và phát triển nông thôn gắn với chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.
    Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng chống bệnh hình thức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng những sự kiện lịch sử chính trị trọng đại của quê hương và các ngày lễ lớn năm 2017. Công tác thi đua luôn trở thành động lực của sự phát triển nhằm làm cho mỗi cán bộ đoàn viên ý thức đầy đủ trách nhiệm với các phong trào.
  Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn xây dựng NTM, và đề án xây dựng huyện Hướng Hóa trở thành huyện điển hình văn hóa năm 2017 và các năm tiếp theo, xây dựng cơ quan,  công sở văn minh lịch sự.
 • Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
 • Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vê tư tưởng chính trị, đọa đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 • Công tác vận động cán bộ, công chức.
 • Tiếp tục triển khai Nghị quyết 12 của TW và chương trình hành động của tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Kiện toàn tổ trưởng tổ nữ công, xây dựng quy chế hoạt động tổ nữ công cơ quan. Tuyên truyền vận động nữ cán bộ, công chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, duy trì đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước trong nữ cán bộ, công chức, trọng tâm là phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, tuyên truyền sâu rộng cho nữ cán bộ, công chức nhận thức về giới, thực hiện KHHGĐ và cuộc vận động “ Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
  Đoàn viên thực hiện tốt và cùng vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện việc phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại quyền trẻ em.
  Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nữ công, tăng cường công tác giám sát, thực hiện chính sách pháp luật đối với nữ về bình đẳng giới.
  6. Công tác kiểm tra, quản lý tài chính của công đoàn.
  Phát huy vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân luôn luôn phản biện và kiến nghị chú trọng việc thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn, kiểm tra tài chính, bảo đảm việc thu chi ngân sách công đoàn đúng quy định.
  7. Công tác chỉ đạo và thực hiện.
    BCH CĐCS thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ  quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.
    Thường xuyên bám sát vào sự lãnh chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn trực tiếp của LĐLĐ huyện, sự phối hợp của UBND và UBMT, các đoàn thể tại cơ sở.
    Nâng cao chất lượng chế độ thông tin báo cáo với LĐLĐ huyện và Đảng ủy, UBND xã.
    Phát huy trách nhiệm hoạt động của BCH Công đoàn để triển khai có hiệu quả chương trình công tác đề ra.
    Với tinh thần “Vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Công đoàn”. Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, thi đua lao động và học tập, CĐCS xã A Dơi phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, tỉnh, huyện, cơ sở góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của quê hương, đất nước./.
   

  Tác giả bài viết: Trần Văn Duy


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Thông báo
  GIấy mời