Tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XI, NK 2016-2021 của HĐND xã A Dơi

Thứ năm - 17/01/2019 09:36

Ngày 17/01/2019, HĐND xã A Dơi tổ chức Kỳ họp thứ 8, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp lần này có nhiệm vụ thông qua các báo cáo kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh năm 2018 và Quyết nghị các chỉ tiêu KTXH năm 2019; Đồng thời Kỳ họp cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo NQ 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014

Các ĐB về dự Kỳ họp

Các ĐB về dự Kỳ họp

Hôm nay, HĐND xã A Dơi đã tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021. Xác định nhiệm vụ phát triển KTXH; QPAN trên địa bàn biên giới, vùng sâu và đặc biệt khó khăn như xã A Dơi là một nhiệm vụ dài hơi và cần có lộ trình cụ thể. Tuy nhiên, bằng sự sáng suốt chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy xã, Chính quyền địa phương đã gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận trong năm 2018.
Kỳ họp lần này, ĐB. HĐND xã đã Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã A Dơi năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:
 • Mục tiêu:
 • Ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học, công nghệ và sản xuất. Tiếp tục khuyến khích các ngành nghề thương nghiệp, dịch vụ, cơ sở chế biến tiểu thủ công nghiệp để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Tập trung rà soát và tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiện toàn lại bộ phận Một cửa, đưa công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính một cách có khoa học và chuyên nghiệp; Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
 • Các chỉ tiêu chủ yếu:
 • Thu ngân sách nhà nước: 5.850.002.000 đồng; trong đó thu ngân sách trên địa bàn: 10.000.000đồng
  Chi ngân sách nhà nước: 5.850.002.000 đồng; trong đó, Chi thường xuyên: 5.586.142.000đồng; Chi dự phòng ngân sách: 90.000.000đ và chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 173.860.000 đồng.
  • Diện tích gieo trồng hàng năm đạt: 747,0ha
  • Diện tích cây lâu năm đạt: 534 ha
  • Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt: 35ha
  • Tỷ lệ che phủ rừng đạt: 20-25 %
  • Tạo việc làm mới từ  100 - 150 lao động;
  • Giữ nguyên tỷ lệ bảo phủ BHYT toàn dân 100%;
  • Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccin trên 90%.
  • Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã trên 05% năm.
  • Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Duy trì và nâng cao chất lượng 10 tiêu chí đã đạt được. Đặc biệt là công tác Y tế cần bổ sung một số chỉ tiêu còn nợ năm 2018, đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phấn đấu tăng thêm 01 tiêu chí/năm.
 • Một số nhiệm vụ trọng tâm:
 • 3.1.Khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh cá thể hoặc hợp tác xã đầu tư, hợp tác mở nhà xưởng để bao tiêu nông sản cho nông dân; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, huy động nội lực, sức dân để xây dựng nông thôn mới có chất lượng.
  3.2.Tập trung rà soát lại quỹ đất, đặc biệt là phần đất tại trạm kiểm soát biên phòng Pa Roi để quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã A Dơi; bố trí cấp đất cho những hộ dân còn thiếu đất và quy hoạch mô hình trồng trọt thâm canh có hiệu quả. Giải quyết dứt điểm các tình trạng tranh chấp đất đai, phân định ranh giới giữa các xã tiếp giáp và chấm dứt tình trạng du canh, du cư; lấn chiếm đất rừng phòng hộ; đất quốc phòng và vành đai biên giới để làm nương rẫy, dẫn đến mất an ninh trật tự trên địa bàn.
  3.3. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn(bao gồm cả nguồn vốn của tổ chức phi chính phủ) đầu tư trên địa bàn xã; Phối hợp thực hiện công tác khảo sát, quy hoạch xây dựng nhà máy điện gió(nếu có); thi công các tuyến đường vành đai biên giới… tạo cơ hội cho nhân dân đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế.
  3.4. Tăng cường phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan để làm tốt công tác quản lý về lĩnh vực tài chính; huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; đặc biệt là thu phí, lệ phí tại bộ phận Một cửa và thu trên địa bàn theo quy định. Phấn đấu thu trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
   3.5. Phát triển văn hóa, giáo dục, tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo đời sống người có công với cách mạng, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
  3.6. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
  3.7.Thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.
  Bên cạnh đó, HĐND xã đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cho các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo NQ85/2014/QH13 ngày 28/11/2014. Qua kết quả kiểm phiếu cho thấy, các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm được các đại biểu tín nhiệm rất cao. Không có chức danh nào được đánh giá tín nhiệm thấp.
   

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
GIấy mời