TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN SÁP NHẬP THÔN

Thứ hai - 13/08/2018 10:05

- Sáp nhập thôn để làm giảm số lượng và tạo ra hệ thống thôn ổn định, đồng nhất, có quy mô dân số hợp lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền thôn, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân.
- Sau khi sáp nhập, thành lập thôn phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng xã thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đ/c Hồ Văn Ngoai - BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã đang triển khai các nội dung liên quan sáp nhập

Đ/c Hồ Văn Ngoai - BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã đang triển khai các nội dung liên quan sáp nhập

Ngày 10/8/2018 UBND xã A Dơi đã triển khai các văn bản có liên quan về chủ trương sáp nhập thôn, xã đến cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ KCT cấp xã; và Ban chỉ đạo 10 thôn bản trên địa bàn xã. Nội dung triển khai gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”(sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW); Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII " Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiểu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập" (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW); Kế hoạch số 40 -KH/HU ngày 27/6/2018 của Huyện ủy Hướng Hóa về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 41 -KH/HU ngày 04/7/2018 của Huyện ủy Hướng Hóa về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND huyện Hướng Hóa về Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 1322/QÐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 cúa Uy ban nhân dân tỉnh Quảng Tri; Kế hoạch số 20/KH-ĐU ngày 20/7/2018 của Đảng ủy xã A Dơi về Đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
UBND xã đã thành lập BCĐ xã về việc thực hiện Đề án sáp nhập theo Quyết định 1322/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 15/6/2018. Ban chỉ đạo do đ/c Hồ Xa Cách - PBT. Đảng ủy, CT. UBND xã làm trưởng ban; Đ/c Hoàng Khánh Hòa - PCT. UBND xã; đ/c Hồ Văn Thăng - PCT. UBND xã làm phó trưởng ban chỉ đạo.
Đây là một chủ trương lớn, và là nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng còn lại của năm 2018. Trong quý 3/2018 phải hoàn thành xong đề án sáp nhập thôn. Đ/c Hồ Văn Ngoai - BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã đã phát biểu chỉ đạo giao cho UBND xã thực hiện theo kế hoạch./.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
GIấy mời