Đ/c Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

Đại hội CĐCS xã A Dơi

 14:50 10/08/2017

Đại hội công đoàn cơ sở xã A Dơi, lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thông báo
GIấy mời