Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


Nhân dân Phong Hải làm đường chuẩn bị đón nhận LVH

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ một phần kinh phí của Tổ chức Plan. Thôn Phong Hải, xã A Dơi đang khẩn trương chuẩn bị đón nhận danh hiệu LVH-GĐVH năm 2016
SUA DUONG THON
Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ một phần kinh phí của Tổ chức Plan. Bà con nhân dân thôn Phong Hải, xã A Dơi hăng hái, tham gia phát quang lề đường, san lấp những điểm đường hư hỏng nặng do mưa lũ, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đại biểu và nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp công nhận Danh hiệu LVH-GĐVH năm 2016

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy