Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


Làm việc với đoàn dự án Plan

Đoàn đến thăm trẻ SC và tặng quà cho các cháu
Đoàn đến thăm thôn PrinC

Nguồn tin: VP. UBND XÃ A DƠI