Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


KE HOACH TO CHUC TRUNG THU 2015

Hơn 1200 trẻ em xã A Dơi được tham gia Chương trình Vui tết Trung Thu năm 2014
IMG 0462

Nguồn tin: Trần Văn Duy - VP. UBND xã