Công bố danh sách chính thức những người ứng đại biểu HĐND xã

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã A Dơi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông báo
GIấy mời