LICH UBND NGAY 27-31/3/2017

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  27/3/2017 đến 31/3/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
27/3
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Tham gia học tập kiến thức QPAN – Đối tượng 3 Đ/c Thăng   TX Quảng Trị  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
28/3
 
Sáng Làm việc đoàn công tác huyện(Đ/c Lê Quang Thuận – PCT. UBND huyện – Trưởng đoàn) Đ/c Hòa Đảng ủy; TT. HĐND – UBND- UBMTTQVN xã Phòng làm việc  
Chiều 13h30’ Họp ban chỉ đạo bảo vệ an toàn đường dây điện lưới cao áp Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1 – UBND huyện  
Thứ 4
29/3
Sáng 07h30’Họp phiên mở rộng của UBND huyện Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc với xã Xy về tranh chấp ĐGHC Đ/c Hòa Đ/c Thành UBND xã Xy  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
30/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
31/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  27  tháng  3  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời