LICH UBND NGAY 20-24/2/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  20/02/2017 đến 24/02/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
20/02
 
Sáng Làm việc với Huyện đoàn về nhân sự BCH Đoàn xã, NK 2017-2022 Đ/c Xa Cách Đảng ủy xã; Đoàn TN Phòng Đảng ủy xã  
Họp giao ban đầu năm Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017 Đ/c Xa Cách 02 PCT.UB; Công đoàn cơ sở Hội trường UBND xã  
Thứ 3
21/02
 
Sáng Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Dân số - KHHGĐ GĐ 2011-2015 và tổng kết công tác Dân số 2016 Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND huyện  
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hòa      
Thứ 4
22/02
Sáng Dự Hội nghị triển khai Luật năm 2017 Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
23/02
 
Sáng Giao ban Ban điều hành Plan Đ/c Xa Cách Các BDA xã;  thành viên BĐH; TNV các thôn Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
24/02
 
Sáng Dự hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2016  
Đ/c Xa Cách
 
Theo GM
Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh  
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  20  tháng  02  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời