LICH UBND NGAY 13-17/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  13/3/2017 đến 17/3/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13/3
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Tham gia học tập kiến thức QPAN – Đối tượng 3 Đ/c Thăng   TX Quảng Trị  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Hòa Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
14/3
 
Sáng Làm việc với Phòng NN&PTNT huyện Đ/c Hòa Đ/c Mia; Thắng Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
15/3
Sáng - 07h30: Tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Đ/c Hòa Đ/c Hiếu Phòng họp số 1 – UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
16/3
 
Sáng Tiếp nhận quà của Chùa Sơn Thành Đ/c Xa Cách Hội NCT xã Trụ sở UBND xã  
Giải quyết việc tranh chấp đường lô tại thôn Tân Hải; Đơn của ông Pả Lam Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Thành tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
17/3
 
Sáng Giao ban cụm 5 về ANTT; ATLC; SSCĐ quý I/2017 Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  13  tháng  3  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời