LICH UBND NGAY 13-17/02/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  13/02/2017 đến 17/02/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13/02
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Gặp mặt công dân lên đường nhập ngũ năm 2017 Đ/c Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể xã; Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 3
14/02
 
Sáng Làm việc với Đài truyền hình huyện về chọn địa điểm hỗ trợ 01 giếng khoan Đ/c Thăng   Thôn PrinC  
Chiều Họp giao ban đầu năm Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 4
15/02
Sáng Dự lễ giao quân năm 2017 tại huyện Đ/c Xa Cách Theo GM BQHQS huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
16/02
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
17/02
 
Sáng 07h00: Hội đại hội Hội CCB xã, NK 2017-2022  
Đ/c Xa Cách
 
Theo GM
Hội trường UBND xã  
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  13  tháng  02  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời