LICH UBND NGAY 06-10/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  06/3/2017 đến 10/3/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
06/3
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc với hộ ông Hồ Văn Nhờ về xâm canh qua đất xã Xy Đ/c Hòa VP; ĐCXD;đ/c Dũng và hộ ông Hồ Văn Nhờ Phòng làm việc  
Chiều Giao ban công tác VHTT Đ/c Thăng Đ/c Thái Phòng VHTT huyện  
Thứ 3
07/3
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách      
Chiều Làm việc với các hộ thuộc dự án ngân hàng bò. Đ/c Thăng Đại diện HND xã; BĐH Plan xã; các hộ vay vốn Hội trường UBND xã  
Thứ 4
08/3
Sáng Dự tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ(08/3) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Trường TH&THPT  
Dự tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ(08/3) Đ/c Hòa Đ/c Hiếu Trường Mầm non  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
09/3
 
Sáng Giải quyết việc tranh chấp đường lô tại thôn Tân Hải Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
10/3
 
Sáng Tham gia tiếp công dân cùng Thường trực HĐND xã Đ/c Xa Cách Thành phần theo Thông báo Hội trường UBND xã  
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  06  tháng  3  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời