LICH UBND 31/7 ĐEN 04/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  31/7/2017 đến 04/8/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
31/7
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Họp giao ban tuần; lồng ghép triển khai kế hoạch B, diễn tập phòng thủ Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT cấp xã Hội trường UBND xã  
Chiều Họp công đoàn quý 2/2017 Đ/c Thăng Tất cả đoàn viên công đoàn xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
01/8
 
Sáng Dự tập huấn triển khai NĐ 39 về chế độ chính sách cho người DTTS Đ/c Thăng Trạm y tế xã Hội trường TH&THCS  
Họp triển khai kế hoạch B diễn tập Đ/c Xa Cách Khối Đảng ủy xã Hội trường UBND xã BCHQS tham mưu
Chiều  Làm việc với Phòng LĐXH về đối tượng bảo trợ Đ/c Thăng Đ/c Phúc Hội trường UBND xã  
Thứ 4
02/8
Sáng Họp triển khai kế hoạch B diễn tập Đ/c Xa Cách Khối HĐND xã Hội trường UBND xã BCHQS tham mưu
Chiều Họp triển khai kế hoạch B diễn tập Đ/c Xa Cách Khối UBND xã Hội trường UBND xã BCHQS tham mưu
 
Thứ 5
03/8
 
Sáng  07h30: Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 2 – UBND huyện  
Họp rà soát các hộ đã cấp giấy CNQSD đất Đ/c Hòa TT. HĐND; UBND; Công chức ĐCXD xã Hội trường UBND xã Đ/c Thành tham mưu gửi GM
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
04/8
 
Sáng Họp mở rộng triển khai kế hoạch B diễn tập Đ/c Xa Cách Tất cả các khối Hội trường UBND xã BCHQS tham mưu
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  31  tháng  7  năm 2017
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời