LICH UBND 17-21/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  17/4/2017 đến 21/4/2017
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/4
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách      
Chỉ đạo công tác chuẩn bị thanh tra Đ/c Xa Cách Kế toán, Văn phòng Hội trường UBND xã  
Dự tổng kết công tác huấn luyện DQTV tại cụm Đ/c Hòa BCHQS xã, LLDQ UBND xã Xy  
Chiều Làm việc với Công an huyện về nhân sự PCA xã Đ/c Xa Cách CA xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
18/4
 
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP Đ/c Xa Cách Đ/c Hiếu Phòng làm việc  
Chiều Làm việc với Thanh tra huyện Đ/c Xa Cách Văn phòng, Kế toán Hội trường UBND xã  
Thứ 4
19/4
Sáng Làm việc đoàn kiểm tra huyện ủy Đ/c Xa Cách Theo GM Phòng Đảng ủy  
Thống nhất mốc giới và thực địa Đ/c Hòa Đ/c Thành; Mia Thực địa  
Chiều  13h30: Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách huyện Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1  
14 giờ 00’ Dự Ngày sách Việt Nam Đ/c Thăng   Trường TH&THCS A Dơi  
 
Thứ 5
20/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
21/4
 
Sáng Họp giao ban BĐH dự án Plan xã Đ/c Xa Cách Các thành viên; các BDA; TNV    
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  17  tháng  4  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời