LICH UBND 14/8 ĐEN 18/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  14/8/2017 đến 19/8/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14/8
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Dự đại hội CĐCS Trường Mầm non Đ/c Thăng   Hội trường Trường MN A Dơi  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
15/8
 
Sáng Dự đại hội CĐCS trường TH&THCS A Dơi Đ/c Hòa Theo GM Hội trường Trường TH&THCS A Dơi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
16/8
Sáng Dự họp HKH huyện và gặp mặt lớp Nông học Đ/c Thăng   HKH huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
17/8
 
Sáng Họp BCH hội khuyến học xã Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
18/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Thứ 6
19/8
 
Cả ngày Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chủ chốt xã Đ/c Xa Cách Cán bộ chủ chốt xã Trung tâm y tế huyện H.Hóa  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  14  tháng  8  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời