LICH UBND 10/4 ĐEN 14/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  10/4/2017 đến 14/4/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10/4
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Xa Cách      
Làm việc với đài truyền hình huyện Đ/c Hòa HND sx giỏi Các thôn  
Thăm chúc Tết Lào Đ/c Thăng Đảng ủy; HĐND xã Đồn Công an Lào 511  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
11/4
 
Sáng Làm việc với Chi cụ thuế Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
12/4
Sáng Làm việc chuyên môn        
Rà soát các chỉ tiêu xây dựng NTM tại xã biên giới Đ/c Xa Cách Các thành viên BCĐ; BQL xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
13/4
 
Sáng Tổng hợp, thông qua danh mục đăng ký công trình xây dựng CT.MTQG 2017 Đ/c Xa Cách Các thành viên BCĐ; BQL xã Hội trường UBND xã ĐCXD; Kế toán tham mưu
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30 Dự hội nghị tổng kết công tác của BCĐ 138&1523 Đ/c Xa Cách Đ/c Tháo – Tr.CA xã Hội trường UBND huyện  
Thứ 6
14/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  03  tháng  4  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời