LICH UBND 01/5 ĐEN 5/5/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  01/5/2017 đến 05/5/2017
-------
 
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
01/5
 
Sáng Nghĩ lễ Quốc tế lao động        
Chiều Nghĩ lễ Quốc tế lao động        
Thứ 3
02/5
 
Sáng Nghĩ bù lễ 30/4        
Chiều Nghĩ bù lễ 30/4        
Thứ
03/5
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều   Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
04/5
 
Sáng Làm việc với HND huyện Đ/c Xa Cách HND xã Hội trường UBND xã  
07h30’ Tập huấn về công tác biên giới Đ/c Thăng Đại diện Đảng ủy; HĐND; UBMT; CA; tư pháp Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
05/5
 
Sáng Dự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND xã 01 ngày. Sáng trù bị; chiều chính thức.
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  03  tháng  5  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời