LICH PHAN CONG TU 01/4 ĐEN 15/4/2020

 
LỊCH PHÂN CÔNG
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN TRỰC, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG THỜI GIAN CÁCH LY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG
----------------------
 
 • Danh sách lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực giải quyết công việc và chỉ đạo phòng, chống dịch.
 •  
  TT Thời gian Họ và tên Chức vụ/chức danh  
  Số điện thoại
  Ghi chú
 •  
 • Ngày 01,03/4/2020
  (Thứ 4, 6)
  Hồ Xa Cách CT. UBND xã 0972913678 hoxacach72@gmail.com
 •  
 • Hồ Thị Hêng PCT. HĐND xã 0373711790  
 •  
 • Lê Đức Luận Trưởng Công an xã 0348086789 ducluanle@gmail.com
 •  
 • Hồ Văn Bình Chỉ huy trưởng Quân sự xã 0398864005 hovanbinhadoi@gmail.com
 •  
 • Đinh Văn Bảo Trưởng trạm y tế 0389669659 Tramyteadoi1@gmail.com
 •  
 • Ngày 06,07,08/4/2020
  (Thứ 2,3,4)
  Hoàng Khánh Hòa PCT. UBND xã 0915838103 hoanghoakl@gmail.com
 •  
 • Hồ Thị Hêng PCT. HĐND xã 0373711790  
 •  
 • Lê Đức Luận Trưởng Công an xã 0348086789 Lực lượng trực theo nhiệm vụ chuyên môn
 •  
 • Hồ Văn Bình Chỉ huy trưởng Quân sự xã 0398864005
 •  
 • Đinh Văn Bảo Trưởng trạm y tế 0389669659
 •  
 • Ngày 09,10/4/2020
  (Thứ 5,6)
  Hồ Văn Ngoai CT. HĐND xã 0985180604  
 •  
 • Hồ Văn Thăng PCT. UBND xã 0843040345 thangvanhoadoi@gmail.com
 •  
 • Lê Đức Luận Trưởng Công an xã 0348086789 Lực lượng trực theo nhiệm vụ chuyên môn
 •  
 • Hồ Văn Bình Chỉ huy trưởng Quân sự xã 0398864005
 •  
 • Đinh Văn Bảo Trưởng trạm y tế 0389669659
 •  
 • Ngày 13,14,15/4/2020
  (Thứ 2,3,4)
  Hồ Xa Cách CT. UBND xã    
 •  
 • Hồ Thị Hêng PCT. HĐND xã    
 •  
 • Lê Đức Luận Trưởng Công an xã   Lực lượng trực theo nhiệm vụ chuyên môn
 •  
 • Hồ Văn Bình Chỉ huy trưởng Quân sự xã  
 •  
 • Đinh Văn Bảo Trưởng trạm y tế  
   
 • Danh sách Công chức chuyên môn, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.
 •  
  TT Họ và tên Chức vụ/chức danh  
  Số điện thoại
  Ghi chú
 •  
 • Trần Văn Duy VP. HĐND&UBND xã 0978289989 Duytranvan81@gmail.com
 •  
 • Hồ Đăng Hiếu Văn phòng Thống kê xã 6809625034 HODANGHIEUQT@gmail.com
 •  
 • Hồ Xuân Giang Văn phòng Thống kê xã 0373693982 hoxuangiangadoi@gmail.com
 •  
 • Nguyễn Thị Hà Kế toán xã 0968072118 ketoanxaxy@gmail.com
 •  
 • Nguyễn Hồng Thái Công chức VHTT xã 0913485662 nguyenthaivh80@gmail.com
 •  
 • Lưu Nhân Phúc Công chức VHXH 0914946917 Nhanphuclopr18@gmail.com
 •  
 • Hồ Văn Tháo Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã 0961833531 Hovanthao1988@gmail.com
 •  
 • Hồ Văn Mia Công chức ĐCNN xã 0866453559 Hovanmya@gmail.com
 •  
 • Hồ La Hai Công chức ĐCXD xã 0962222454 labeksea@gmail.com
   
  Lưu ý: Thời gian làm việc bình thường trở lại sẽ có thông báo sau./.
   
  Tải về tại đây

  Thông báo
  GIấy mời