LICH HĐND&UBND 30/9/2019 ĐEN 04/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  30/9/2019 đến 04/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
30/9
 
Sáng Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về sắp xếp, sáp nhập thôn bản Đ/c Ngoai;
Xa Cách;
Tất cả các ban ngành, đoàn thể; BCĐ các thôn Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân        
Chiều Dự chỉ đạo Chương trình học tập suốt đời năm 2019 Đ/c Thăng   Trưởng THCS A Dơi  
Giao ban tuần thường lệ Đ/c Nam;
Xa Cách
Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
01/10
 
Sáng Ra quân điều tra tình hình DTTS năm 2019 trên địa bàn xã Đ/c Hòa Đ/c Duy; Hiếu và Mia Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự chỉ đạo ngày truyền thống Hội NCT xã Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND xã  
Thứ 4
02/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
03/10
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị triển khai Kế hoạch công tác điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2019(Cả ngày) Đ/c Xa Cách Thành viên BCĐ xã;
Bí thư; Trưởng thôn và MTKDC các thôn
Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
04/10
 
Sáng Kiện toàn BCĐ HMTN xã A Dơi và bình xét thi đua khen thưởng về về phong trào HMTN năm 2019 Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Đ/c thành viên BCĐ xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  30 tháng  9  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời