LICH HĐND&UBND 30/7 ĐEN 03/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  30/7/2018 đến 03/8/2018
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
30/7
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện, khóa X(02 ngày) Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng   Hội trường UBND huyện  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Hòa Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
31/7
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
01/8
Sáng Họp xét tặng kỷ niệm chương và giấy khen của BCHBP tỉnh Quảng Trị Đ/c Xa Cách HĐTĐKT xã Hội trường UBND xã  
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
02/8
Sáng Trao địa chỉ nhân đạo Đ/c Thăng HCTĐ xã; theom GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
03/8
 
Sáng 01 ngày. Tuyên truyền phổ biên pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
 
Đ/c Thăng; Hêng; Thành viên BCĐ 25 Xa Doan và A Dơi Đớ  
8h00’ Họp sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm 2018 Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1, UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                    
                                                                               A Dơi, ngày  30  tháng  7   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời