LICH HĐND&UBND 29/6/2020 ĐEN 03/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  29/6/2020 đến 03/7/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
29/6
 
Sáng Họp ban thường vụ xã Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách   Phòng làm việc  
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Họp thường trực UBND Đ/c Xa Cách; Thăng; Hòa Mời đại diện Đảng ủy; UBMT; Công chức VP; VH Phòng làm việc  
Thứ 3
30/6
 
Sáng 08h00’ Dự hội thảo tổng kết năm tài chính Plan 2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách; BĐH; BDA; TNV, CTV; Trưởng thôn Hội trường UBND xã  
Làm việc với Kiểm lâm tỉnh về địa giới rừng trên địa bàn Đ/c Hòa Đ/c Mia Thực địa  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
01/7
 
Sáng Dự hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm về công tác Thi đua khen thưởng khối Lìa Đ/c Xa Cách Đ/c Duy UBND xã Húc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự khai mạc triển lãm trang về chủ quyền biển đảo Đ/c Ngoai; Hòa   Nhà VH truyền thống huyện
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
02/7
Sáng 07h30’ Dự hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020 Đ/c Ngoai; Hòa Đ/c Dũng; Luận; Tháo Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc về khung kế hoạch năm tài khóa Plan 2021 Đ/c Xa Cách   Văn phòng Plan  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
03/7
 
Sáng 7h30’ Tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật năm 2020 Đ/c Hòa; Đ/c Dũng; Luận; Tháo; Duy Hội trường UBND huyện  
Làm việc về khung kế hoạch năm tài khóa Plan 2021 Đ/c Xa Cách   Văn phòng Plan  
Chiều 13h30’ Tham gia xem triển lãm tranh về chủ quyền biên đảo Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách; Theo DS mời Nhà VH truyền thống huyện  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  29  tháng  6   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời