LICH HĐND&UBND 29/10 ĐEN 02/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  29/10/2018 đến 02/11/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
29/10
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
30/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều          
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
31/10
Sáng 08h00 Giao ban công tác xây dựng cơ bản Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
01/11
Sáng Đôn đốc BCĐ rà soát hộ nghèo về tiến độ báo cáo sơ bộ kết quả rà soát cuối năm 2018 Đ/c Thăng Các thành viên BCĐ Phòng làm việc  
Chiều Họp ban đại diện hội phụ huynh học sinh để Vận động học sinh đi học Đ/c Thăng Các ban ngành, đoàn thể có liên quan Trường TH&THCS A Dơi  
14h00 Họp ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc cùng Ban pháp chế HĐND xã Đ/c Hòa Theo GM Thôn Tân Hải  
Thứ 6
02/11
 
Sáng 8h00’ Làm việc cùng Ban pháp chế HĐND xã Đ/c Hòa Theo GM Thôn Hợp Thành  
Chiều 13h30 Giao ban ban điều hành Dự án Plan xã Đ/c Xa Cách;
 
BĐH; BDA; CTV; TNV Dự án Plan Hội trường UBND xã  
    Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  29  tháng  10   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời