LICH HDND&UBND 28 ĐEN 01/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  28/5/2018 đến 01/6/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
28/5
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách;
Hêng
Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Họp ban dự án chuẩn bị chương trình tổ chức Quốc tế thiếu nhi trên địa bàn xã Đ/c Thăng;
Hêng
BCHCĐ; HKH xã; BĐH; BDA Plan; CTV; Hội trường UBND xã  
Thứ 3
29/5
 
Sáng 07h30’ Dự tổng kết năm học 2017-2018
 
Đ/c Xa Cách;
Thăng
Theo GM Trường TH&THCS A Dơi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở chính sách theo QĐ22 Đ/c Thăng Đ/c Phúc; Hà Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
30/5
Sáng 08h 00’ Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với BQLDA đầu tư xây dựng công trình huyện Đ/c Xa Cách;
Hêng
Theo GM; VP. HĐND&UBND; ĐCXD xã Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
31/5
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Tổ chức Quốc tế thiếu nhi(01/6) cho con em cơ quan Đ/c Thăng;
Hêng
BĐH; BDA Plan; Đoàn viên CĐCS; Hội trường UBND xã BDA chuẩn bị nội dung chương trình
Thứ 6
01/6
 
Sáng Tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi Đ/c Xa Cách Hội NCT Hội trường UBND xã  
Làm việc với đoàn kiểm tra UBND huyện về tình hình thu hoạch lúa vụ Đông Xuân Đ/c Hòa; Hêng ĐCNN, các thành phần liên quan Tại xã và thực tế tại thôn  
Chiều Thăm và dự chương trình Quốc tế thiếu nhi(01/6) tại các thôn Đ/c Thăng;
Hêng
BĐH; BDA Plan; theo KH Phân công Các thôn  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                               A Dơi, ngày  28  tháng  5   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời