LICH HĐND&UBND 28/9/2020 ĐEN 02/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  28/9/2020 đến 02/10/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
28/9
 
Sáng Làm việc với Tư vấn ISO Đ/c Hòa Đ/c Duy; Hiếu; Lan Anh; Tháo và Thái Hội trường UBND xã  
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hòa; Thăng   Phòng làm việc  
Thứ 3
29/9
 
 
Sáng 08h00’ Làm việc với kiểm lâm địa bàn về kiểm tra rừng trồng, và rừng tự nhiên Đ/c Xa Cách; Hòa   Phòng làm việc và thực địa  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với Phòng LĐTBXH về tiếp nhận quà hỗ trợ do bão số 5 Đ/c Xa Cách VP; BCHPCLB xã; hộ gia đình thiệt hại Hội trường UBND xã  
Thứ 4
30/9
 
Sáng 07h30’ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát) Đ/c Hòa; Thăng Theo GM Trung tâm BDCT huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn      
     
 
Thứ 5
01/10
Sáng Họp BTV Hội khuyến học xã Đ/c Thăng Các Thành viên Hội trường UBND xã  
Tham gia bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên(01/10 đến 04/10/2020) Đ/c Huấn Các đ/c Duy; Thành; Hiếu; Thái; Hà và La Hai TTBDCT huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
02/10
Sáng 07h30’Tham gia công tác hiến máu tình nguyện 2020 Đ/c Huấn; Xa Cách; Thăng Theo GM Nhà thi đấu huyện  
Cấp cây giống cao su Chương trình 135 Đ/c Xa Cách Các thành viên BDA; CBKN; ĐCNN và Hộ hưởng lợi; Trụ sở UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  28  tháng  9   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời