LICH HĐND&UBND 28/10/2019 ĐEN 01/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  28/10/2019 đến 01/11/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
28/10
 
Sáng Làm việc với BCĐ các thôn về tổ chức bàn giao tài sản công trên địa  bàn thôn quản lý Đ/c Xa Cách Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể liên quan Phong Hải; Tân Hải  
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Hêng;
Xa Cách;
Tất cả các ban ngành, đoàn thể; BCĐ các thôn Hội trường UBND xã  
Hội ý về công tác tổ chức ngày Hội đại đoàn kết ở KDC năm 2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Mặt trận; Kế toán; VP Phòng Đảng ủy xã  
Thứ 3
29/10
 
Sáng Làm việc với BCĐ các thôn về tổ chức bàn giao tài sản công trên địa  bàn thôn quản lý Đ/c Xa Cách Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể liên quan Proi Xy  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với BCĐ các thôn về tổ chức bàn giao tài sản công trên địa  bàn thôn quản lý Đ/c Xa Cách Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể liên quan Prin Thành  
Thứ 4
30/10
 
Sáng 08h00’ Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho đối tượng 4(02 ngày 30-31/10) Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
31/10
 
Sáng Tiếp và dẫn đoàn công tác Ban dân tộc tỉnh, huyện và các xã vùng Lìa thăm quan mô hình dự án Plan trên địa bàn xã Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể có liên quan Thực tế tại thôn  
Chiều 14h00’ Dự hội thảo lồng ghép kế hoạch phát triển thôn bản vào kế hoạch cấp xã Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; 01 cán bộ thôn(Đ/c Cảng) Hội trường Phòng Dân tộc huyện  
14h00’ Làm việc với đoàn kiểm tra về công tác rà soát, điều tra hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đ/c Hêng; Hòa; Thăng Đ/c Phúc và các thành viên BCĐ xã Hội trường UBND xã  
Thứ 6
01/11
 
Sáng 08h00 Tập huấn công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước Đ/c Ngoai; Hòa Đ/c Hiếu Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  28  tháng  10  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời