LICH HĐND&UBND 27/8 ĐEN 04/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  27/8/2018 đến 04/9/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
27/8
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách   Hội trường UBND xã  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách; Ngoai; Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
28/8
 
Sáng Làm việc với BCĐ 02 Hợp Thành và PrinC về đề án sáp nhập thôn Đ/c Hòa Theo GM; Đ/c Duy Hội trường UBND xã  
Họp giao ban Ban phát triển 05 thôn dự án Plan Đ/c Xa Cách; Theo GM; Đ/c Duy Hội trường UBND xã  
Chiều Tổ chức gặp mặt ngày thành lập các ngành cho CBCC xã Đ/c Xa Cách; Ngoai; Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc với Ban pháp chế HĐND xã Đ/c Ngoai; Hòa Theo GM; VP.HĐND&UBND xã Thôn Trung Phước  
Thứ 4
29/8
Sáng Dự Tập huấn chương trình MTQG
(02 ngày từ 29-30/8/2018)
Đ/c Xa Cách; Ban dân tộc tỉnh; Theo GM Hội trường UBND xã  
9h30’ Làm việc với Phòng Nội vụ huyện về sáp nhập xã BTV Đảng ủy xã   Phòng Đảng ủy xã  
Chiều Kiểm tra các mô hình nuôi Dê thuộc dự án Nghèo cùng cực do Plan hỗ trợ Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; 04 CTV dự án Các thôn hưởng lợi  
 
Thứ 5
30/8
Sáng Làm việc với Huyện ủy Huyện Hướng Hóa Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Phòng Đảng ủy  
Chiều Họp TT. UBND xã về công tác tại Bộ phận một cửa và BHYT Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Công chức tại bộ phận một cửa; VHXH – TT Phòng làm việc  
Thứ 6
31/8
 
Sáng Họp về tình hình xây dựng cơ bản năm 2018 Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học mới (2018-2019) Đ/c Thăng
 
Theo GM Trường MN Pa Roi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 7
01/9
  Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9        
Chủ nhật
02/9
  Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9        
Thứ 2
03/9
  Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9        
Thứ 3
04/9
  Chào cờ đầu tháng 9/2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  27  tháng  8   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời