LICH HĐND&UBND 27/7/2020 ĐEN 31/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  27/7/2020 đến 31/7/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
27/7
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Tổ chức viếng dâng hương Nhà bia Liệt sỹ xã A Dơi Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách Tất cả CBCC xã Thôn Proi Xy  
Chiều Thăm tặng quà gia đình có công, thân nhân liệt sỹ Đ/c Huấn; Thăng Đ/c Thái; các đoàn thể Các thôn  
Thứ 3
28/7
 
Sáng 08h00’ Họp triển khai Quy tập hài cốt liệt sỹ Đ/c Thăng Theo GM; Đ/c Bình; Thái Hội trường UBND xã  
Chiều Triển khai Nghị Quyết 18; 19 của HĐND tỉnh Đ/c Huấn; Xa Cách CBCC; các thôn Hội trường UBND xã  
Thứ 4
29/7
 
Sáng 08h00’ Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Đ/c Xa Cách   UBND huyện  
Tập huấn về công tác Dân tộc Đ/c Hòa   KS. Thái Ninh  
Chiều Họp triển khai xây dựng NTM Đ/c Xa Cách Đ/c Mia KS. Khánh Phương
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
30/7
Sáng 08h00 Dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện(30/7 – 01/8/2020) Đ/c Ngoai;  Xa Cách; Hòa Theo GM Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
31/7
 
Sáng 7h30’ Họp BCĐ phòng chống covid-19 xã Đ/c Thăng Theo GM; Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  27  tháng  7   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời