LICH HĐND&UBND 27/5/2019 ĐEN 31/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  27/5/2019 đến 31/5/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
27/5
 
Sáng 08h00’ Dự khai mạc lớp huấn luyện DQTV xã A Dơi Đ/c Ngoai; Xa Cách BCHQS xã; LLDQ xã Hội trường UBND xã  
Làm việc với cán bộ dự án Plan khảo sát nhu cầu tập huấn dự án Nghèo cùng cực Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; Đoàn TN; CTV dự án; các thôn Phòng làm việc và thực tế tại thôn  
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
28/5
 
Sáng Tham dự “Diễn đàn trẻ em năm 2019 Đ/c Thăng   Trường THCS A Túc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
29/5
 
Sáng Kiểm tra hồ sơ hộ tịch xã A Dơi Đ/c Xa Cách Đ/c Lan Anh Phòng tư pháp huyện  
Dự tổng kết năm học 2018-2019 Đ/c Hêng; Thăng   Trường MN A Dơi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
30/5
 
Sáng 07h30'Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách   Trường TH&THCS A Dơi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30’ dự lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới Đ/c Ngoai; Xa Cách   UBND xã Tân Thành  
Thứ 6
31/5
 
Sáng Tổ chức cương trình Quốc tế thiếu nhi năm 2019 Đ/c Thăng BDA xã Các thôn  
Làm việc với đoàn khảo sát Điện gió Đ/c Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể có liên quan Hội trường UBND xã  
Chiều Tổ chức cương trình Quốc tế thiếu nhi năm 2019 – Điểm chính Đ/c Thăng BDA xã Trụ sở UBND xã  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  27  tháng  5   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời