LICH HĐND&UBND 27/4/2020 ĐEN 01/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  27/4/2020 đến 01/5/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
27/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
28/4
 
Sáng Kiểm tra hàng quán trên địa bàn về VSATTP Đ/c Thăng Đ/c Thái; Y tế xã Các hàng quán trên địa bàn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
29/4
 
Sáng Dự bàn giao nhà ở Chữ thập đỏ Đ/c Hêng; Thăng Đ/c Moam; Theo GM Các thôn  
Thăm tặng quà 03 gia đình bị thiệt hại do mưa đá Đ/c Xa Cách; Hêng Đ/c Dũng; Phúc;    
Chiều Làm việc chuyên môn      
Rà soát hồ sơ, bằng cấp CBCC xã Đ/c Xa Cách; Hòa Đ/c Duy Phòng làm việc  
 
Thứ 5
30/4
Sáng Nghỉ Lễ 30/4       Lãnh đạo và CBCC chuyên môn trực Lễ theo kế hoạch
Chiều Nghỉ Lễ 30/4      
Thứ 6
01/5
 
Sáng Nghỉ Lễ 01/5      
       
Chiều Nghỉ Lễ 01/5      
         
 
 
A Dơi, ngày  27  tháng  4   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời