LICH HĐND&UBND 26/8/2019 ĐEN 02/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  26/8/2019 đến 02/9/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
26/8
 
Sáng Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Văn phòng(03 ngày)bắt đầu từ ngày 26 - 28/8/2019   Đ/c Duy; Hiếu và Giang KS. Thái Ninh  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc với đoàn kiểm tra của UB Dân tộc trung ương Đ/c Ngoai; Hêng; Hòa Trưởng các đoàn thể; Kế toán; Địa chính và TBXH Hội trường UBND xã  
Thứ 3
27/8
 
Sáng Dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện(phiên bất thường) Đ/c Ngoai   Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự kết luận công bố Thanh tra Trường TH&THCS A Dơi Đ/c Thăng   Trường TH&THCS A Dơi  
Thứ 4
28/8
 
Sáng Dự hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của trung ương Đ/c Ngoai; Thăng Theo GM Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của các ngành Đ/c Ngoai; Thăng CBCC thuộc các ngành Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
29/8
 
Sáng 08h00’ Dự Lễ ra mắt Quy ước thôn không tảo hôn Đ/c Thăng   Thanh 1, xã Thanh  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
30/8
 
Sáng 08 h00’ Tham gia tập huấn phần mềm quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015 Đ/c Hòa Đ/c Duy; Thành; Lan Anh và Phúc Hội trường UBND huyện Hoãn. Sẽ có thông báo sau
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự hội nghị xây dựng kế hoạch năm học mới 2019-2020 Đ/c Ngoai; Thăng Theo GM Trường TH&THCS A Dơi  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
    Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 từ ngày 31/8 đến ngày 02/9/2019   CBCC Làm việc theo lịch trực đã phân công
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  26  tháng  8   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời