LICH HĐND&UBND 26/11 ĐEN 30/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  26/11/2018 đến 30/11/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
26/11
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Tham gia lớp bồi dưỡng CNTT
(15 ngày) Khai mạc 08h00 ngày 26/11/2018
Đ/c Hòa Đ/c Bình TT Ngô Tuân – Hướng Hóa  
Tập huấn lập bảng kê điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Duy Đ/c Hiếu và ĐTV Hội trường UBMT huyện  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
27/11
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều          
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
28/11
Sáng Hướng dẫn cập nhật phần mềm đánh giá cán bộ, công chức Đ/c Thăng Đ/c Duy và CBCC xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 02 ngày. Tham gia tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính. Khai mạc 8h00 ngày 29/11/2018 Đ/c Xa Cách Theo QĐ TP. Đà Nẵng  
 
Thứ 5
29/11
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Chia tay Đ/c Hậu – Chánh thanh tra huyện về hưu theo chế độ BTV Theo GM Khe Sanh  
Thứ 6
30/11
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chuẩn bị hồ sơ đánh giá CBCC cuối năm 2018 Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Hòa Bộ phận chuyên môn    
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  26  tháng  11   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời