LICH HĐND&UBND 25 ĐEN 29/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  25/6/2018 đến 29/6/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
25/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Họp xét khen thưởng sơ kết 10 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân Đ/c Ngoai; Xa Cách Thành viên HĐTĐKT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách;
Hêng
Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc với BCH Đồn; xã Ba Tầng về chương trình sơ kết 10 năm ngày BP toàn dân Đ/c Nam; Xa Cách   Đồn biên phòng Ba Tầng  
Thứ 3
26/6
 
Sáng Tiếp xúc cử tri với ĐB. HĐND tỉnh Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều 13h30’ Tổng kết hoạt động dự án Plan năm 2018, kế hoạch, phương hướng năm 2019 Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
19h30’ Dự kỷ niệm 72 năm Người vân kiều – Pa Cô Đ/c Xa Cách   NVH truyền thống huyện Hhóa  
Thứ 4
27/6
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
28/6
Sáng Chỉ đạo cấp muối cho hộ nghèo Đ/c Thăng Đ/c Phúc Trụ sở UBND xã  
Chiều Dự hội nghị 06 tháng đầu năm 2018 Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Thứ 6
29/6
 
Sáng Tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND xã Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Chỉ đạo thanh quyết toán công tác tham gia Hội chợ triển lãm Đ/c Xa Cách; Hòa Các thành viên tham gia hội chợ xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                                                                                          
                                                                               A Dơi, ngày  25  tháng  6   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời