LICH HĐND&UBND 25/5/2020 ĐEN 29/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  25/5/2020 đến 29/5/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
25/5
 
Sáng Trực tiếp công dân     Phòng làm việc  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
26/5
 
Sáng Trực tiếp công dân        
08H00 họp giao ban TNV Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; Moam; TNV dự án Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
27/5
 
Sáng Làm việc với Đoàn công tác Báo chí trung ương về xây dựng chương trình thôn bản Nông thôn mới theo QĐ1385 Đ/c Xa Cách; Hòa Các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã Đ/c Mia chuẩn bị tài liệu
Tập huấn dự án RED+ về phát triển rừng Đ/c Hòa; Thăng   TP. Đông Hà  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
28/5
Sáng 08h00 Tập huấn về kế hoạch phát triển đất đai vùng dân tộc thiểu số Đ/c Xa Cách Đ/c Dũng; Nữ; La Hai và trưởng các thôn TTVHTT huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
29/5
 
Sáng Dự tập huấn về Phòng chống Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Đ/c Xa Cách; Thăng VHXH; Tư pháp; các thôn, bản theo GM Hội trường UBND xã  
Cấp quà Quốc tế thiếu nhi cho các thôn Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; TNV các thôn UBND xã  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
Làm việc chuyên môn        
 
 
A Dơi, ngày  25  tháng  5   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời