LICH HĐND&UBND 25/3 ĐEN 29/3/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  25/3/2019 đến 29/3/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    Trực tiếp công dân        
Thứ 2
25/3
 
Sáng 07h30’ Dự Lễ phát động điểm chiến dịch truyền thôn về CSSKSS/KHHGĐ năm 2019 Đ/c Thăng Trạm y tế và theo GM Xã Húc  
Chiều  
Họp giao ban tuần
Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
14h30’ Dự khai mạc Hội trại 26/3 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Theo GM Trường PTCS A Dơi  
Tối Dự chương trình giao lưu văn nghệ trại sinh năm 2019 Đ/c Thăng Theo GM Trường PTCS A Dơi  
Thứ 3
26/3
 
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra huyện về“Một cửa điện tử” xã Đ/c Xa Cách; Hòa Bộ phận “Một cửa xã” Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
27/3
Sáng Làm việc chuyên môn        
Kiểm tra nhà ở chính sách, gia đình khó khăn để hỗ trợ tấm lợp Đ/c Thăng Đ/c Phúc Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
28/3
Sáng Nói chuyện, chia sẻ về chế độ chính sách, giảm nghèo thuộc dự án Plan hỗ trợ. Từ ngày 28-30/3/2019 Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; Mời đại diện Phòng LĐTBXH huyện làm giảng viên Các thôn  
Chỉ đạo phối hợp làm việc với đoàn TN Tình nguyện thực hiện chương trình “Thắp sáng vùng biên” Đ/c Xa Cách; Hòa ĐTN; Đ/c Thành Thôn Tân Hải  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
29/3
 
Sáng Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống điện “Thắp sáng vùng biên” Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng ĐTN; các đơn vị có liên quan; Đ/c Thành Thôn Tân Hải  
Họp triển khai kế hoạch tổng điều tra Dân số, nhà ở năm 2019 Đ/c Hòa Đ/c Hiếu Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
  Tối Giao lưu văn nghệ với Đoàn TN tình nguyện tỉnh Đ/c Thăng      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  25  tháng  3  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời