LICH HĐND&UBND 25/02 ĐEN 01/3/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  25/02/2019 đến 01/3/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
25/02
 
Sáng  
Trực tiếp công dân
       
07h30’Dự lễ mít tin Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng(03/3/1959 – 03/3/2019) Đ/c Đ/c Nam; Hòa   UBND huyện  
Chiều  
Họp giao ban tuần
Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
26/02
 
Sáng Dự lễ mít tin Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng(03/3/1959 – 03/3/2019) Đ/c Xa Cách   TP. Đông Hà  
Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện đi kiểm tra tình hình cháy vườn cây cao su Đ/c Hòa Đ/c Mia; Thành; BCĐ thôn Hợp Thành  
07 h 30’ Tập huấn về năng cao năng lực quản lý, điều hành TTHTCĐ Đ/c Thăng Các thành viên theo GM Trường THCS Khe Sanh  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
27/02
Sáng 07h30’ Dự tọa đàm ngày truyền thống ngành y tế Đ/c Ngoai; Thăng Theo GM Trạm y tế xã  
Hoàn thiện hồ sơ hội nghị CBCC  xã năm 2019 Đ/c Hêng; Hòa; Đ/c Duy Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
28/02
Sáng 08h30’Dự hội nghị liên ngành, giải quyết các vấn đề về nhập quốc tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Lan Anh UBND xã Thanh  
Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019 Đ/c Hêng; Hòa VP. UB; BCH Công đoàn xã Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
01/3
 
Sáng 08h00’ Họp BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Đ/c Xa Cách   Phòng số 1, UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  25 tháng  02   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời