LICH HĐND&UBND 24 ĐEN 28/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  24/9/2018 đến 28/9/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
24/9
 
Sáng Tập huấn kiến thức QPAN cho đối tượng 4 Đ/c Ngoai;
Xa Cách; Hêng
CBĐ các thôn Hội trường UBND xã  
Tập huấn công nghẹ thông tin Đ/c Hòa Theo GM Trung tâm hội nghị tỉnh Qtrị  
Chiều Dự chương trình Vui tết Trung Thu 2018 Đ/c Xa Cách; Thăng Theo GM Các điểm trường MN &Tiểu học  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
25/9
 
Sáng Tham gia làm việc cùng với đoàn công tác Sở tư pháp về tình hình xâm cư trên địa bàn xã(02 ngày) Đ/c Xa Cách;
Hòa
Đ/c Lan Anh Phòng làm việc; Thực tế tại thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
26/9
Sáng Tham gia làm việc cùng với đoàn công tác Sở tư pháp về tình hình xâm cư trên địa bàn xã(ngày T2) Đ/c Xa Cách;
Hòa
Đ/c Lan Anh Phòng làm việc; Thực tế tại thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
27/9
Sáng          
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với Phòng VHTT huyện về rà soát, cấp đầu thu số hóa truyền hình mặt đất Đ/c Thăng Đ/c Thái Hội trường UBND xã  
Thứ 6
28/9
 
Sáng 08 h00’ Giải quyết đất đai tại trạm KS Proi Đ/c Xa Cách; Đ/c Thành – ĐCXD Trạm KS Proi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Phát động GĐHT; CĐHT Tại thôn Hợp Thành Đ/c Thăng Hội khuyến học xã; Theo GM Thôn Hợp Thành  
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  24  tháng  9   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời