LICH HĐND&UBND 24/8/2020 ĐEN 28/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  24/8/2020 đến 28/8/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
24/8
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
08h00’ Họp xét hồ sơ bảo trợ xã hội Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Đ/c Thái; các thành viên HĐXD xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc với Phóng viên Báo Quảng Trị Đ/c Xa Cách   Phòng làm việc  
Thứ 3
25/8
 
 
Sáng 08h00’ Khảo sát quy hoạch quỹ đất làm nghĩa địa Đ/c Hòa Đ/c La Hai; Dũng Các thôn  
Chiều Sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng   Chi bộ thôn  
Thứ 4
26/8
 
Sáng 08h00’ Hỗ trợ tiền covid-19 cho hộ dân gặp khó khăn(Đợt 3) Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn      
08h00’ Kiểm tra tình hình chấp hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng   Các thôn  
 
Thứ 5
27/8
Sáng 08h00’ Hỗ trợ tiền covid-19 cho hộ dân gặp khó khăn(Đợt 3) Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
28/8
Sáng 7h30’ Họp BCĐ phòng chống covid-19 xã Đ/c Xa Cách; Hòa;Thăng Theo GM; Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  24  tháng  8   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời