LICH HĐND&UBND 24/12/2018 ĐEN 01/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  24/12/2018 đến 01/01/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
24/12
 
Sáng Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân        
Chiều 13h30’ Làm việc với lãnh đạo huyện và BGĐ công ty về khảo sát, quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng VP; ĐCXD&NN; các ban ngành, đoàn thể liên quan Hội trường UBND xã  
Thứ 3
25/12
 
Sáng Tiếp và làm việc với Báo pháp luật Đ/c Thăng   Phòng làm việc  
Phối hợp giải quyết đơn của ông Pả Quang Đ/c Hòa Đ/c Thành; Tháo CA xã Thôn Xa Doan  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
26/12
Sáng 02 ngày. Dự Kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Theo GM Hội trường UBND huyện  
Cùng với Cán bộ BCHQS huyện tiến hành thâm nhập quân Đ/c Hòa BCHQS xã Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
27/12
Sáng Dự Kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Theo GM Hội trường UBND huyện  
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
28/12
 
Sáng Làm việc chuyên môn     Phòng làm việc  
Dự tổng kết công tác tư pháp Đ/c Xa Cách Đ/c Lan Anh Phòng Tư pháp  
Chiều Xây dựng lịch trực Tết cho lãnh đạo; công chức xã Đ/c Duy   Phòng làm việc  
16h00’ Gặp mặt cuối năm CĐCS   Hội trường UBND xã  
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 – CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Thứ 2
31/12
  Nghỉ Tết dương lịch;
Trực Tết theo kế hoạch
       
Thứ 3
01/01
  Nghỉ Tết dương lịch;
Trực Tết theo kế hoạch
       
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  24  tháng  12   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời