LICH HĐND&UBND 23 ĐEN 27/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  23/7/2018 đến 27/7/2018
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
23/7
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
24/7
 
Sáng Kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở chính sách Đ/c Thăng Đ/c Phúc Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
25/7
Sáng Tổng kết công tác Hội chợ, hội trại và Thăm quan học tập kinh nghiệm Đ/c Xa Cách;
Hòa
Tất cả các cán bộ, công chức; thành viên đoàn viên công đoàn Hội trường UBND xã  
Làm việc với Chuyên viên phòng LĐTBXH huyện về đối tượng chính sách Đ/c Thăng Đ/c Phúc Phòng làm việc  
Chiều Họp HĐQT NHCS huyện Đ/c Xa Cách Theo GM Phòng họp số 1 UBND huyện  
 
Thứ 5
26/7
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
27/7
 
Sáng Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách Đ/c Xa Cách; Hêng; Thăng Cán bộ CSXH; Các ban ngành, đoàn thể liên qua Các hộ gia đình Đ/c Phúc tham mưu danh sách tặng quà
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                    
                                                                               A Dơi, ngày  25  tháng  7   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời