LICH HĐND&UBND 23/3/2020 ĐEN 27/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  23/3/2020 đến 27/3/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
23/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
24/3
 
Sáng 08h00 Họp ban chỉ đạo huyện về phòng chống dịch bệnh corona Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc với BQLDA huyện về duy tu, sửa chữa đường liên thôn Proi Xy Đ/c Thăng Đ/c La Hai Thực địa tại thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
25/3
 
Sáng 08h00 Họp ban chỉ đạo huyện về phòng chống dịch bệnh corona Đ/c Xa Cách Trạm y tế và các thành viên BCĐ Hội trường UBND xã  
Chiều Họp tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ xã Đ/c Xa Cách Các thành viên Hội trường UBND xã
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
26/3
Sáng 08h00 Dự hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
08h00 Làm việc HCTĐ huyện về tiến độ xây dựng nhà ở hộ nghèo Đ/c Thăng HCTĐ xã; Đ/c La Hai Các hộ hưởng lợi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
27/3
 
Sáng Làm việc với Trạm y tế xã về tình hình tiêm chủng cho trẻ và thăm khám bệnh Lao trên địa bàn xã Đ/c Thăng Trạm y tế xã; y tế thôn bản; các thôn Trạm y tế xã  
Làm việc với Tổ theo dõi đại hội đảng bộ(Tổ 5 theo QĐ 3078 của Huyện ủy) Đ/c Ngoai; Xa Cách; Nam   Phòng họp số 1, UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  23  tháng  3   năm 2020
Người lập
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời