LICH HĐND&UBND 23/12/2019 ĐEN 27/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  23/12/2019 đến 27/12/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
23/12
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Cập nhật phần mềm đánh giá CBCC 2019 Đ/c Xa Cách VP Phòng làm việc  
Chiều Họp giao ban phiên cuối năm Đ/c Ngoai; Xa Cách CBCC cấp xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
24/12
 
Sáng Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện, khóa X(02 ngày 24-25/12) Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Hêng Hội trường HĐND&UBND huyện  
Cập nhật đánh giá cán bộ, công chức qua phần mềm Đ/c Hòa; Thăng Công chức chuyên môn khối Chính quyền Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
25/12
 
Sáng Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện, khóa X(02 ngày 24-25/12) Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Hêng Hội trường HĐND&UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều  Dự hội nghị đánh giá CBCC cấp huyện Đ/c Ngoai; Xa Cách   Hội trường HĐND&UBND huyện  
 
Thứ 5
26/12
Sáng 08h00 Duyệt chi Công tác phí cho CBCC Đ/c Xa Cách Đ/c Hà; Để Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13H30’ Dự hội nghị tổng kết công tác HMTN 2019 Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Thứ 6
27/12
 
Sáng  Dự hội nghị Tổng kết cong tác PQAN 2019 Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  23  tháng  12   năm 2019
Người lập
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời